राजेश दाईले पिटेको मान्छे

Home Forums Jokes राजेश दाईले पिटेको मान्छे

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13128
   selectallok
   Member

   जसरी अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कंदा तर्सिन्छ,
   जसरी Ambush मा परेको पुलिस chewing gum पड्काउदा तर्सिन्छ,
   तेसरी नै राजेश दाईले एक पल्ट पिटेको मान्छे

   फलाम देख्दा तर्सिन्छ !!!

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

Connecting Global Nepali Speaking Communities