How to apply for 2012 DV Lottery [Video in Nepali]

The U.S. Embassy in Nepal has releases a video explaining the process for applying for the 2012 DV (Diversity Lottery) Program. Please visit dvlottery.state.gov for more information about the Diversity Lottery Program.

यहाँ प्रस्तुत भिडियो काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदुतावास द्वारा निर्माण गरिएको हो र यसमा २०१२ का लागी अमेरिकी सरकारको डी भी चिट्ठा कसरी भर्ने भन्ने बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ । थप जानकारीका लागी dvlottery.state.gov को वेबसाइट मा हेर्नु होला |

[ad#imgad468]

Leave a Reply