Music Video: SUNSAAN RAATMAA – Yam Sargam

A RAS Production Presents
Yam Sargam’s
“Sunsaan Raatmaa”
Actors : Keki Adhikari & Uttam Manandhar
Camera/Edit & Direction : Randhir Shrestha

Leave a Reply