ATM Card Fraud सम्बन्धी सचेतना तथा सावधानीका लागि नेपाल प्रहरीको अनुरोध

984232_767272913346109_1969581640217746093_n

Leave a Reply