Sajha Sawal Episode 378: Scarcity of LP Gas

हातमा पैसा बोकेर आएपछि सरक्कै इन्धन पाउने दिन कहिले आउला? साझा सवालको यो अंकमा हामीले बर्सेनी खेप्नुपरेको ग्याँसको अभाव र यसको समाधानका बारेमा बहस ।

Leave a Reply

Recommended Sites