इन्द्रेनी जस्तै रङीन जिन्दकी

हासो मा मखमल झै फुलेको जिन्दकी

रोदन मा झरी झै रुझेको जिन्दकी

मुस्कान मा सुर्योदय झै खुलेको जिन्दकी

लाज मा रात झै लुकेको जिन्दकी

यो जिन्दकी इन्द्रेनी जस्तै रङीन जिन्दकी

माया मा संसार भूलेर बाचेको जिन्दकी

माया को लागि तद्पेर बलेको जिन्दकी

माया को आस म भोउतरिरहेको जिन्दकी

अनी माया नै माया ले घिरेयेको जिन्दकी

यो जिन्दकी इन्द्रेनी जस्तै रङीन जिन्दकी

बाँच्न को लागि संघर्स गरिरहेको जिन्दकी

बाचेर मर्न को लागि लडिरहेको जिन्दकी

अर्थ बिहिन बाचेको नी छ जिन्दकी

बाच्नु को अर्थ खोज्दै हिदिरहेछ जिन्दकी

यो जिन्दकी इन्द्रेनी जस्तै रङीन जिन्दकी

मोउनता मा शब्द खोजिरहेछ जिन्दकी

शब्द हरु बीच मा अर्थ खोजिरहेछ जिन्दकी

कोलाहाल चिच्याहाट मा संगीत सुनाउछ जिन्दकी

एउटा कथा को शब्द झै घुमेको जिन्दकी

यो जिन्दकी इन्द्रेनी जस्तै रङीन जिन्दकी

सङर्श गर्दा गर्दै नथाक्ने यो जिन्दकी

आफ्ना सँग लडेर आफ्नालाई हराउन पर्ने जिन्दकी

जिन्दकी नाम को युद्द लडिरहेको जिन्दकी

अनी लडेर लाचर भएर बिबस बनेको जिन्दकी

यो जिन्दकी इन्द्रेनी जस्तै रङीन जिन्दकी

Leave a Reply