Category Archives: Events

Local events

Subina Shrestha’s Earthquake Coverage Earns Her Emmy Nomination

Nepal-based correspondent for the international news channel Al Jazeera Subina Shrestha has become the first Nepali to be nominated for the Emmy Awards. Recognized for her coverage during the devastating 2015 earthquake, Shrestha is one of the eight nominees up for the category News & Current Affairs whose winner will be announced at a ceremonyat at Rose Hall, at Lincoln Center on September 21, 2016.

फरहान र पपोन डल्लास आउदै

एक साता मात्र बाकी रहेको एस कनशर्तका ९०% टीकट बिक्रि भएसकेको जानकारी फरहान नेपाल प्रतिनिधि रायन दिनु हुन्छ. सहुलियत दरको टीकट अब ओनलाइन नपाउने वहा बताउनु हुन्छ. फरहानलाइ हेर्न ईचछुक तर सहुलियतमा टीकट खोज्दै हुनुहुन्छ भने २१४-३१७-१२६५ मा सिधा रायनलाइ सम्पर्क गर्न वहा आग्रह गर्नु हुन्छ।