छाला गोरो भएर के भयो र, मन हाँडी भन्दा कालो भए पछि !

nepali-upadesh-man-khusi

Leave a Reply