म नेपाललाई माया गर्छु, तर लाज लाग्छ आफुलाई नेपाली भन्न [Spoken word by KB]

म नेपाललाई माया गर्छु, तर लाज लाग्छ आफुलाई नेपाली भन्न। – Spoken word by KB

Music by: KB himself

Video by: sanam thapa

Connect with KB on Facebook

Leave a Reply