बिर्खेलाई चिन्छस?

अमेरिकाबाट गाऊँमा हर्केलाइ फोनमा फुर्ति लाऊँदै शेरे,

शेरे: ओबामालाइ चिन्छस?..

हर्के: चिन्दिन

शेरे: अमेरिका आए पो चिन्थिस, एन्जेलिना जोलीलाइ नि?.

हर्के :अहँ चिन्दिन

शेरे: अंग्रेजी फिल्म हेरे पो चिन्थिस, रिहानालाइ नि?..

हर्के: चिन्दिन

शेरे: अंग्रेजी गीत सुने पो चिन्थिस, लन्ठु शेरेका कुरा सुनेर हर्के झन्कींदै भन्यो ‘बिर्खेलाई चिन्छस?..

शेरे: अहँ चिन्दिन यार

हर्के: तेरै स्वास्नीको boy friend हो, कहिल्यै घर बसे पो चिन्थिस..

Leave a Reply