K Ma Timro Sathi Banna Sakchhu (Nepali Movie)

Nepali Movie: K Ma Timro Sathi Banna Sakchhu

Casts : Aryan Sigdel, Dipty Giri, Shisir Rana, Kamala Regmi, Jiten Lama

Producer : Krisa Chaulagai

Director : Shabir Shrestha

Music : Dinesh Sunam

Story : Shivam Adhikari

Leave a Reply