Ko Hola Tyo by Sunil Giri

Song: Ko Hola Tyo
Vocal : Sunil Giri
Music/Lyrics : Sunil Giri
Arranger : Gopal Rasaili
Actors : Paul / Prakriti
Camera : Umang Shahi
Edit/Direction : Satiz Shrestha

Leave a Reply