Nepali movie Kaha Bhetiyela

Cast – Shree Krishna Shrestha, Sweta Khadka, Mithila Sharma, Nir Shah, Sushila Rayamajhi, Birendra Hamal, Rabi Giri etc.

Writer/Director – Shiva Regmi

Leave a Reply