Purbaima Gako by Ram Babu Yonjan

Purbaima gaako… (पूर्वैमा गाको नौलो माया भेट भाको, पश्चीमै गाको नौलो माया भेट भाको – कुन सित लाऊ म पिरती…)

Singer: Ram Babu Yonjan

Lyrics/Music: Chandra Kumar Dong

Leave a Reply

Recommended Sites