Rang Baijani Teej Song

Teej Song Rang Baijani

Director: Sambhu Pradhan

Music: Deep Pradhan

Lyrics: Yadav Kharel

Choreography: Basant Shrestha

Vocal: Prabisha Adhikari and Sumnima Singh

Leave a Reply