खासै राम्रो नाच्न त जान्दिन म, यसो कम्मर मर्काउने मात्रै हो…

Song from Rekha Thapa’s Himaatwaali – खासै राम्रो नाच्न त जान्दिन म, यसो कम्मर मर्काउने मात्रै हो…

Leave a Reply