SHAKUNTALA – Nepali Movie Official Trailer 2016

Staring: Rajesh Hamal, Kishowr Khatiwada, Rabindra Basnet, Smreeti Shrestha, Anu Shah, Rabi Giri, Pradeep Dhakal, Rajkumar Thapa, Shivan Shrestha, Sashank Basyal

Leave a Reply