Yo Tiharmaa Gaainchha Naachincha by Khuman Adhikari and Devi Gharti

यो तिहारमा गाइन्छ नाचिन्छ, आउदो सालमा मरिन्छ बाचिन्छ…

Leave a Reply