Using Google – the smarter way! गूगल चलाऊन सहयोगी भिडियो

This is the first video of a part of online video tutorials we will be posting every week on this blog. This video explains some basic tips to use Google for doing smarter things other than basic online search.

यो भिडियोमा गूगलडट्कम् (Google.com) मा खोजिको साथ् साथै अरु उपयोगी कुरा के के गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

उचच गुणस्तरको भिडियोको लागि पुरा स्क्रीनमा हेर्नु होला (Watch it in full screen with HQ pressed for best view)

[ad#imgad468]

[ad#linkad468]

0 thoughts on “Using Google – the smarter way! गूगल चलाऊन सहयोगी भिडियो”

Leave a Reply