Yewalang Bijuwa Dance

येवालांग (बिजुवा नाच) लिम्बु समुदायमा लोलाप्रिय रहेको छ । भगवान (माङ) लाइ आस्था राखी नाचिने यो नाच प्राचिन समय देखि नै नाचिदै आएको छ ।

Leave a Reply