BBC Sajha Sawal Episode 434 – People Behind Successful Women

‘हरेक सफल पुरुषको पछाडि महिलाको हात हुन्छ’ भनेको निकै सुनिन्छ । त्यसो हो भने सफल महिलाको पछाडि कस्को हात हुन्छ त ?

Leave a Reply