भक्तपुरको इँटा उद्योगमा इँटा बनाउँदै कामदार

भक्तपुरको इँटा उद्योगमा इँटा बनाउँदै कामदार । इँटा उद्योगमा अधिकांश बालबालिका कार्यरत छन् । तस्बिर : रोशन सापकोटा, रासस
भक्तपुरको इँटा उद्योगमा इँटा बनाउँदै कामदार । इँटा उद्योगमा अधिकांश बालबालिका कार्यरत छन् । तस्बिर : रोशन सापकोटा, रासस
भक्तपुरको इँटा उद्योगमा इँटा बनाउँदै कामदार । यहाँ बढी संख्यामा भारतीय कामदार कार्यरत छन् । तस्बिर : रोशन सापकोटा, रासस
भक्तपुरको इँटा उद्योगमा इँटा बनाउँदै कामदार । यहाँ बढी संख्यामा भारतीय कामदार कार्यरत छन् । तस्बिर : रोशन सापकोटा, रासस

Leave a Reply