CREAM OF RHYTHM (NEPALI VERSION)

अरुले नसकेको तिमी गरि देखाऊ; जति लडे पनि फेरी उठी देखाऊ !

लक्ष्यमा पुग्नु छ अगि बडी देखाऊ; जिती देखाउनु छ जितेरै देखाऊ !

CREAM OF RHYTHM (NEPALI VERSION)

Singer: Deepak Bajracharya

Music: Deepak Bajracharya/ Rhythm Band

Edit: Ujwal Dhakal

Directed By: Bhusan Dahal

PRESENTED BY: ETHNIC NEPAL

Leave a Reply