संसारकै शिरको टोपी सगरमाथा हो – मेरो टोपी नेपाली

Song: Mero Topi Nepali

Movie: MRIGATRISHNA

Cast: Biraj Bhatta, Nandita KC, Karma Shakya

Directed by: Tulsi Ghimire

Leave a Reply