Nepali Full Movie: Laxman Rekha

Director: Narayan Puri

Cast: Basundhara Bhusal, Shiva Shrestha, Bipana Thapa, Saranga Shrestha, Dilip Rayamajhi, Sunil Thapa

Cinematography: Shiva Dhakal, Kishor Dhakal

Story: Rabi Aryal

Screenplay: Rabi Aryal

Dialogue: Rabi Aryal

Producer: Raj Krishna Baniya

Leave a Reply