New Full Nepali Movie: Nai na bhannu la 2

Starring: Anubhav Regmi, Jiwan Luitel, Priyanka Karki, Saroj Khanal, Sitaram Kattel, Sugyani Bhattrai, Suraj Singh Thakuri, Uttam K.C.
Directed by: Bikash Raj Acharya
Produced by: Dinesh Kumar Pokharel
Written by: Bikash Raj Acharya
Cinematography by: Purusotam Pradhan

Leave a Reply