Sajha Sawal-465 Public health situation in Kalikot

कालीकोटवासीको सरदर अायु अरू नेपालीको भन्दा २२ वर्ष कम छ । किन त? यो साताको साझा सवाल कालीकोटवासीको स्वास्थ्य अवस्थामा केन्द्रित ।

Leave a Reply

Recommended Sites