साझा सवाल अङ्क ४९० कस्ता उम्मेदवार ?

स्थानीय तहमा तपाईं कस्ता व्यक्ति उम्मेदवार भएको देख्न चाहनुहुन्छ? अनि दलहरु चाहिँ कस्तालाई उम्मेदवारीको टिकट दिन्छन्? आजको साझा सवाल।

Leave a Reply