तिमी भित्रको तिमी

तिमी छैनौ त्यस्तो, जस्तो देखिन्छौ

तिमी भित्र घमण्ड लुकेको छ कत्तै

तिमी छैनौ पूर्ण, जस्तो देखिन्छौ

तिमी भित्र आहंकर गाडिएको छ कतै

तिमी छैनौ महान, जस्तो देखिन्छौ

तिमी महानताको नमुना मात्र हो एउटा

तिमी भित्र महानता लुकेको छैन

तिमी मित्रताको आवरण मात्र को एउटा

तिमी भित्र मित्रता लुकेको छैन

तिमी छैनौ त्यस्तो, जस्तो देखिन्छौ

तिमी भित्र घमण्ड लुकेको छ कतै

तिमी छैनौ त्यस्तो, जस्तो देखिन्छौ

समज्दार कसरी मानौ तिमीलाई

आरुलाई बुझ्ने छेमता छैन

विद्वान कसरी भनौ तिमीलाई

कुसंस्कार चिन्ने ज्ञान छैन

तिमी छैनौ त्यस्तो, जस्तो देखिन्छौ

तिमी भित्र अहंकार लुकेको छ कतै

तिमी छैनौ महान, जस्तो देखिन्छौ

त्यसैले,

भो जौ तिमी

मलाई तिम्रो महानता चाइया छैन

आरुलाईनै सिकाउ, ति संस्कार तिम्रा

मलाई तिम्रो संस्कार चाइया छैन

यो शरिर संग छ आत्मा एउटा

यो भन्दा आर्को साथ चाइया छैन

लैजाऊ ति तिम्रा उपदेशहरु

मेरा सिदान्त यहाँ कम्जोड़ छैन

तिमी छैनौ त्यस्तो , जस्तो देखिन्छौ

तिमी भित्र घमण्ड लुकेको छ कतै

तिमी छैनौ पूर्ण, जस्तो देखिन्छौ

तिमी भित्र आहंकर लुकेको छ कतै

तिमी छैनौ महान, जस्तो देखिन्छौ

तिमी छैनौ त्यस्तो, जस्तो देखिन्छौ!

( note: 24th may 2004 को मेरो कविता हो यो)

Leave a Reply