देशमा नभएको देश – अर्जुन पराजुली

तिनीहरुको देशमा कुकुरले पुच्छर हल्लाउछ , मेरो देशमा पुच्छर ले कुकुर हल्लाउछ।

Leave a Reply