Full Nepali Movie: Triveni

Starring: Ganesh Upreti, Jharana Bajracharya, Melina Manandhar, Mithila Sharma, Mukunda Shrestha, Nabin Shrestha, Pragya Joshi, Rajaram Poudyal, Ravi Shah, Sushil Chhetri, Uttam K.C.
Directed by: Mahendra Budhathoki
Produced by: Rajkumar Rai
Written by: Chunda Gurung

Leave a Reply