Nepali Full Movie: Timi Meri Hau

Starring: Babar Ali, Kabita Khadka Pokharel, Momor Rana, Niruta Singh, Rajesh Hamal, Ranjana Sharma,Safi Mohammad, Sushma Shahi
Directed by: Birendra Hamal
Produced by: Binod Karki, K.B. Chhetri, Parshuram Dharel, Sagar Shahi
Music by: Shambhujeet Baskota

Leave a Reply