मेरो प्रदेश कून? (Social Experiment)

मेरो बाउ थारु, मेरो आमा मधेसी, मेरो बहिनी लिम्बु संग बिबाहित छ र मेरो प्रेमिका नेवार ! मेरो प्रदेश कून ?

Leave a Reply